Xây dựng niềm tin từ NLP phát triển bản thân tốt nhất

1111

Xây dựng niềm tin từ NLP một khái niệm còn rất nhiều mới mẻ đối với mọi người. Đòi hỏi này có phải quá đáng lắm không, cùng mình tìm hiểu câu trả lời nhé.

Để trả lời câu hỏi về niềm tin từ NLP, bạn sẽ cần phải chấp nhận rủi ro riêng của bạn và nỗ lực thực hiện một thí nghiệm nhỏ:

  1. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình tư duy NLP là gì chẳng hạn như xây dựng mối quan hệ, hoặc neo, v.v.
  2. Đặt phương pháp để sử dụng theo một cách thích hợp.
  3. Đánh giá kết quả. Họ có tích cực không? Học NLP có hiệu quả không? Nó đã cung cấp những gì bạn đang mong đợi?

Nếu vậy, tiến hành tìm hiểu các bước tiếp theo của NLP căn bản đến .

Nếu không , thì bất kỳ số điều nào sau đây cũng có thể đúng:

  • a) NLP không hiệu quả với bạn và do đó không xứng đáng với thời gian của bạn
  • b) NLP cụ thể mà bạn học được dạy kém hoặc hiểu sai
  • c) Kỳ vọng của bạn về kết quả là không thực tế
  • d) Bất kỳ sự pha trộn nào của bên trong và thế giới bên ngoài

Câu trả lời cho việc xây dựng niềm tin từ NLP

Không ai có thể trả lời câu hỏi này cho bạn. Và cuộc tranh luận về khoa học NLP sẽ không bao giờ được giải quyết một cách khách quan ( nó không phải là giả khoa học . Điều đó sẽ giống như đề xuất một quả táo là giả màu cam, vì giá trị của nó).

Và các yêu cầu trên trang wikipedia thì khái niệm NLP không là gì nếu không phải là do bạn trực tiếp trải nghiệm, và học tập được những kiến thức từ nó.

Tuy nhiên, ý kiến khác nhau về lập trình ngôn ngữ tư duy NLPtích cực và tiêu cực , là một túi hỗn hợp lớn về ý kiến và thiên kiến cá nhân – và trong một số trường hợp, gian lận hoàn toàn.

Câu trả lời hợp lệ duy nhất là câu trả lời bạn thực hiện thông qua các thí nghiệm của riêng bạn.

CHIA SẺ