Tự học NLP không qua đào tạo có khả thi hay không?

1273

Học NLP không phải là một ngôn ngữ gì đó quá cao siêu, quá trừu tượng chỉ cần bạn hiểu bản chất của thứ ngôn ngữ lập trình tư duy này thì bạn có thể học được ở bất cứ đâu ngay cả trên sách vở hoặc Internet.

Có, có thể học NLP mà không cần một huấn luyện viên hay một diễn giả NLP chuyên nghiệp. Ngôn ngữ lập trình tư duy NLP bắt đầu vào những năm 1970 khi mà các diễn giả NLP chuyên nghiệp chưa thực sự có đủ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. NLP bắt đầu như một khuôn khổ mạnh mẽ để thay đổi cá nhân và qua một thời gian, các ứng dụng của NLP đã được phát triển và điều chỉnh trong các lĩnh vực như: Huấn luyện, Phát triển Lãnh đạo, Đào tạo Bán hàng, v.v.

Vì vậy, nếu ai đó muốn tự học NLP chỉ từ góc độ thay đổi cá nhân để cải thiện cuộc sống của họ và chỉ tập trung vào việc sử dụng bản thân, thì nó có thể học mà không cần phải tham gia một khóa học NLP nào hết cả.

NLP là một khuôn khổ thay đổi mạnh mẽ và được tìm thấy trong Coaching, và Coach sử dụng phương pháp NLP trong các buổi Coaching của họ.

Tự học NLP qua các cuốn sách

Học NLP qua các cuốn sách không được đề xuất ở tất cả. Học NLP với Huấn luyện viên NLP theo định dạng dựa trên lớp học. NLP là một chương trình thay đổi hành vi và cho đến khi một người trải nghiệm nó trong chương trình, nơi sẽ có các cuộc thảo luận, nghiên cứu trường hợp, thảo luận về các chủ đề được áp dụng cho một tình huống cá nhân, thì chỉ có ý nghĩa với người tham gia. Sách sẽ đưa ra nhận thức về chủ đề này và những cuốn sách có thể được đọc đăng chương trình để đào sâu kiến thức về NLP, nhưng không nên là cách chính để học.

Việc học ngôn ngữ lập trình tư duy NLP trên Internet cũng như vậy, bạn cần phải có một nguồn tư liệu chính thống để bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ tư duy này. Bên cạnh đó bạn hoàn toàn có thể chủ động tham gia các khóa học NLP Online nhằm giúp bạn có thể chủ động trong việc nghe giảng dạy ở bất cứ đâu chỉ cần có Internet là đủ.

Suy cho cùng việc học NLP hiệu quả không phải là tìm bằng được các trung tâm dạy về NLP để đi học với tư tưởng mình sẽ trở nên thành công ngay sau khi kết thúc khóa học mà tất cả là ở sự nhìn nhận của chính bạn. Hãy trở nên chủ động và coi NLP như là một phương tiện là bạn đạp hỗ trợ cho bạn chứ không phải là chìa khóa mở cửa cho bạn đến với thành công.

CHIA SẺ