Sự kết nối giữa ngôn ngữ NLP và tự phát triển bản thân là gì?

1074

Nếu như NLP lập trình ngôn ngữ tư duy là cách bạn sử dụng để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Thì học cách tự phát triển bản thân thông qua NLP là một sự kết hợp hoàn hảo.

Điểm qua quá trình phát triển của NLP là gì?

Khi Richard BandlerJohn Grinder bắt đầu làm người mẫu trị liệu rất thành công như Milton Ericson (Nhà thôi miên), Virginia Satir (Nhà trị liệu gia đình) & Fritz Pearls (Nhà trị liệu Gestalt) Họ đã kết thúc việc xác định rất nhiều mô hình hữu ích trong việc giúp mọi người giải quyết cuộc sống các vấn đề. Điều này đã được thực hiện bằng cách quan sát những nhà trị liệu làm việc với khách hàng của họ.

Khi họ nghiên cứu những công cụ và kỹ thuật NLP đó, chúng được phân loại rộng rãi theo ba loại.

  1. Neuro – Công cụ kết nối với cách người ta cảm nhận những thứ bên trong tâm trí / cơ thể của họ
  2. Ngôn ngữ học – Công cụ kết nối với cách người ta chọn từ / ngôn ngữ cơ thể dựa trên nhận thức của họ để phản ứng / giao dịch với thế giới bên ngoài!
  3. Lập trình – Các công cụ được kết nối để trao đổi công cụ này & ảnh hưởng đến thói quen thay đổi mới bằng cách phá vỡ thói quen cũ (kết nối ngôn ngữ-suy nghĩ).

Đây chính là lí do cái tên NLP – ngôn ngữ lập trình tư duy được ra đời.

Sự kết nối giữa NLP và tự phát triển bản thân

Chẳng hạn, nếu tôi hỏi bạn là ai? Bạn có thể biết điều đó không, sau khi bạn kiểm chứng câu trả lời trong đầu bạn. Lúc này bạn nên tự đặt câu hỏi phải làm gì để tự phát triển bản thân một cách tốt nhất. Hãy sử dụng các kỹ thuật NLP để áp dụng cho bạn nhé.

Vì vậy, để tâm trí của bạn nhận ra những gì bạn biết mà không có ngôn ngữ là không thể, nhưng nếu chúng ta có xu hướng dựa vào ngôn ngữ, việc lựa chọn từ ngữ ảnh hưởng lớn đến cách bạn nghĩ về bản thân. Càng có nhiều sự lựa chọn, ngôn ngữ càng có nhiều liên quan đến thực tế bên trong và bên ngoài chính bạn. Tự phát triển bản thân sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn biết cách tận dụng những lợi thế của NLP mang lại cho sự phát triển tư duy của bạn là như thế nào.

Trong hội thảo đào tạo NLP của tôi, tôi làm việc với những người quan sát loại cấu trúc ngôn ngữ mà họ đã quen thuộc và giúp họ vượt ra ngoài các cấu trúc của họ để giải quyết các vấn đề cuộc sống của họ, về cơ bản là sự phản ánh cấu trúc ngôn ngữ của họ.

CHIA SẺ