Nói đến NLP là đề cập đến điều gì?

1032

NLP được hiểu là ngôn ngư lập trình tư duy được sáng tạo ra nhằm giúp cọn người đạt được nhứng giới hạn cao trong công việc và cuộc sống. Những khía cạnh nhất định mà NLP có thể giúp ích cho bạn đó là?

Các mô hình NLP hiện nay, không có giáo trình nào cho Khóa học thực hành NLP, bất cứ điều gì được bảo hiểm là ‘Bản đồ thế giới’ của người điều phối, và điều đó dựa trên Kết quả mà anh ấy/ cô ấy nghĩ rằng những người tham gia đang có kinh nghiệm, kỹ năng phát triển bản thân tốt nhất thông qua NLP Training.

Mặc dù có một giáo trình cố định, một người hướng dẫn biết rõ NLP là gì, của mình sẽ thay đổi các chủ đề phù hợp trong chương trình NLP để đảm bảo rằng những người tham gia được liên kết với kết quả của họ. Ngoài ra, làm thế nào các chủ đề đang được giải thích vấn đề rất nhiều.

Có một số mô hình được đề cập trong khóa học NLP cơ bản đến nâng cao, theo trang web nơi chúng được xuất bản và chúng có thể thay đổi trong suốt khóa học, dựa trên cách người tham gia làm việc để học chúng, tiếp thu chúng, áp dụng chúng trong quá trình khóa học NLP được diễn ra.

NLP đề cập đến những điều gì?

 • Giả thuyết NLP (Niềm tin của sự xuất sắc)
 • Mô hình truyền thông (Xóa, bóp méo và khái quát hóa)
 • Hiệu quả cảm giác và hiệu chuẩn
 • Xây dựng mối quan hệ
 • Mô hình Milton (Mô hình thôi miên đàm thoại)
 • Áp dụng mô hình Milton để tăng doanh số kinh doanh của bạn
 • Ngôn ngữ thuyết phục để có được những gì bạn muốn từ người khác
 • Tích hợp bộ phận (Giải quyết xung đột)
 • Làm thế nào để trở thành một diễn giả mạnh mẽ
 • Hệ thống đại diện
 • Làm thế nào để thoát khỏi những ký ức tồi tệ
 • Các chương trình meta (Hướng tới xa, khối lớn nhỏ, không khớp nhau, không liên kết)
 • Vị trí nhận thức: Làm thế nào để hiểu người khác tốt hơn và tránh xung đột
 • Vòng tròn xuất sắc
 • Các phương thức và ứng dụng
 • Trình tạo hành vi mới
 • Neo (Truy cập trạng thái tháo vát, bất cứ khi nào cần)
 • Sụp đổ neo
 • Thay đổi niềm tin giới hạn
 • Tạo niềm tin mạnh mẽ mới
 • Hoa văn Swish
 • Kỹ thuật Phobic nhanh
 • Phát huy tiềm năng cùng NLP
 • Tái cấu trúc
 • Khái niệm cơ bản về dòng thời gian
 • Huấn luyện sử dụng Dòng thời gian
 • Phù hợp với mục đích của bạn
 • Mức logic
 • Chiến lược của Walt Disney
 • Sáu bước sắp xếp lại
 • Mô hình sô cô la Godiva
 • Giới thiệu về mô hình huấn luyện
 • Phép ẩn dụ (Cấu trúc & Tạo ra các phép ẩn dụ mạnh mẽ)
 • Mô hình Meta (Thử thách ảnh hưởng đến những hạn chế mà mọi người đặt ra cho mình)
 • Công cụ huấn luyện cốt lõi
 • Huấn luyện với các giá trị
 • Mô hình huấn luyện sức khỏe

Tóm gọn lại chúng ta có thể hiểu NLP như là một phương tiện giúp bạn có thể thay đổi bản thân theo những chiều hướng tích cực nhất dành cho bạn trong cuộc sống. Tham gia các khóa học NLP ngay hôm nay để học cách thay đổi bản thân hướng tới thành công trong tương lai.

CHIA SẺ