NLP lập trình ngôn ngữ tư duy có dựa trên khoa học không?

1605

Nhiều người nói NLP Lập trình ngôn ngữ tư duy là một một khoa học nghiên cứu về sự phát triển và hoạt động của não bộ. Nhưng trên thực tế NLP là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

Bản chất của NLP là gì?

Tôi đã nghe Richard Bandler kể câu chuyện rằng, trong một dịp nọ, một nhóm các nhà khoa học đã đến gặp anh ta và nói, “Chúng tôi xin lỗi, Tiến sĩ Bandler, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu NLP và thấy nó không khoa học. Trả lời là, tôi có thể nói với bạn điều đó.

NLP không phải là loại khoa học. Không có gì khoa học về nó. Và nó không bao giờ có ý định. NLP lập trình ngôn ngữ tư duy là về trải nghiệm chủ quan, không thể giả mạo được; khoa học là một nỗ lực chân thành ở tính khách quan, trong đó bạn phát triển một lý thuyết và dành cả đời để cố gắng từ chối nó.

Richard mô tả NLP là gì, nó là như một nhận thức luận , một cách để biết làm thế nào chúng ta biết những gì chúng ta biết.

Khả năng của NLP tác động đến con người bạn

Đối với tôi, nó không tạo ra nhiều khác biệt nếu đó là khoa học, nghệ thuật, công nghệ hay bất cứ thứ gì khác. Điều chính là khả năng của NLP lập trình ngôn ngữ tư duy để biến đổi con người.

Nó hoạt động đơn giản như một chương trình máy tính trong đó một tập hợp các lệnh trong một chuỗi cụ thể cung cấp một đầu ra không mong muốn trong khi sắp xếp lại các chuỗi này có thể cung cấp một đầu ra mong muốn đối với ngôn ngữ lập trình tư duy này.

Để sắp xếp lại các lệnh này, người ta cần một huấn luyện viên NLP Training giỏi tương tự để NLP hoạt động, người ta cần một nhà diễn giả, một huấn luyện viên NLP Training thực thụ

CHIA SẺ