Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP có thực sự nên tin tưởng theo học không?

998

Khái niệm lập trình ngôn ngữ tư duy này được ra đời nhằm giúp bạn khám phá ra những điều tiềm năng phát triển bản thân của chính bạn. NLP giống như một liều thuốc tinh thần giúp bạn có thể vực dậy sự tự tin vốn có, nhanh chóng giải quyết vấn đề và cân bằng cuộc sống.

Để trả lời câu hỏi, bạn sẽ cần phải mạo hiểm thời gian và nỗ lực của riêng mình để làm một thử nghiệm nhỏ. NLP có thực sự tin tưởng được hay không:

  1. Tìm hiểu một phương pháp NLP chẳng hạn như xây dựng mối quan hệ, hoặc neo đậu, v.v …
  2. Đặt phương pháp để sử dụng một cách thích hợp.
  3. Đánh giá kết quả. Họ có tích cực không? NLP có hiệu quả không? Nó có cung cấp những gì bạn mong đợi không?

Nếu vậy, hãy tiếp tục tìm hiểu về NLP là gì và đánh giá nhé bạn!

Nếu không , thì mọi thứ có thể đúng:

  • a) NLP không hiệu quả với bạn và do đó không đáng giá thời gian của bạn
  • b) NLP cụ thể bạn đã học kém hoặc bị hiểu lầm
  • c) Mong đợi của bạn về kết quả là không thực tế
  • d) Tổng hợp những điều trên và xa hơn …

Không ai có thể trả lời câu hỏi này cho bạn. Và cuộc tranh luận khoa học về lợi ích của NLP sẽ không bao giờ được giải quyết một cách khách quan ( nó không phải là một giả khoa học nó sẽ giống như cho thấy một quả táo là một màu cam giả, cho những gì nó có giá trị).

Và các tuyên bố trên trang wikipedia NLP là gì là không có gì nếu không. Xem bằng chứng.

Tuy nhiên, ý kiến khác nhau về lợi ích của NLP là gì? Là tích cực hay tiêu cực , là một túi hỗn hợp khổng lồ của ý kiến và thiên vị cá nhân – và trong một số trường hợp, gian lận hoàn toàn.

Câu trả lời hợp lệ duy nhất là câu trả lời bạn đi qua các thử nghiệm của riêng bạn.

CHIA SẺ