Làm thế nào để NLP có thể thuyết phục bạn làm điều bạn không muốn?

1195

NLP là một ngôn ngữ lập trình tư duy đặc biệt giúp bạn có thể học được những phẩm chất tốt nhất có thể mà người khác làm được thì bạn cũng có thể làm được. Sử dụng ngôn ngữ NLP để giúp bạn có thể tự tin khắc phục và làm được những điều mà bạn không muốn.

Tôi sẽ rất cẩn thận khi sử dụng NLP ngôn ngữ lập trình tư duy để thuyết phục mọi người làm những gì họ không muốn làm. Tùy thuộc vào ngữ cảnh bạn có thể muốn sử dụng ngôn ngữ NLP để thuyết phục, và nó phải có lợi cho người đó chứ không phải lợi ích của bạn. Nếu bạn sử dụng NLP để thuyết phục mọi người làm điều gì đó và về cơ bản là tốt cho họ (đó vẫn là bản đồ thế giới của bạn, hãy giả sử bạn đã đúng trong đó, và bạn có ý định tốt cho người đó).

Ngược lại, bạn muốn sử dụng NLP để thuyết phục ai đó làm những gì họ không muốn làm, và đó là điều bạn muốn họ làm, và vì lợi ích của bạn, thì điều đó sẽ đủ điều kiện như là thao tác.

Giả sử nó không phải là thao tác (dựa trên các kiểm tra cho điều đó), có bạn có thể thuyết phục một người bằng cách đưa sự chú ý của họ vào việc không làm gì đó và sử dụng kỹ năng thuyết phục họ lựa chọn, thực hiện một bước, thay đổi hành vi, v.v.

Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình tư duy này (các phương pháp bí mật) để sử dụng các đề xuất được nhúng, thông điệp meta (các phương thức bí mật, ít trực tiếp về gợi ý về bước hoặc thay đổi).

Vào cuối ngày, kiểm tra ý định của bạn về mặt thuyết phục người dùng NLP và thực hiện cuộc gọi thích hợp.

Ứng dụng thực tế của NLP thật tuyệt vời

NLP làm việc xem xét kiểm tra hậu quả lâu dài của một hành động, có nghĩa là nếu tôi thuyết phục bạn làm những gì bạn không muốn làm, bạn sẽ cảm ơn tôi vì điều đó sau một vài tháng?

Ví dụ, tại một trong các hội thảo của tôi, khi tôi mời một trong những người tham gia hát bài hát trước mặt nhóm, biết rằng anh ấy sẽ nhút nhát … anh ấy chống cự … tôi đã sử dụng kỹ năng thuyết phục anh ấy bằng cách hỏi anh ấy câu hỏi khám phá kháng cự của anh ấy. Anh ấy cũng cảm ơn tôi, sau đó. Khi anh ta nhìn lại sau một khoảng thời gian, anh ta có lẽ sẽ nhớ nó như là một thời điểm mà anh ta đã phá vỡ thành công vỏ của mình. Bằng cách đó, hậu quả lâu dài là tốt.

Khám phá sức đề kháng với ý định đúng đắn giữ chiến thắng của người khác trong tâm trí, đặc biệt là trong dài hạn là rất quan trọng trong huấn luyện.

CHIA SẺ