Cách tốt nhất để học NLP hiệu quả là gì?

728

Học NLP – Lập trình ngôn ngữ tư duy rất đặc biệt và cách bạn tiếp cận với ngôn ngữ tư duy này như thế nào rất quan trọng. Vậy cách tốt nhất để học NLP hiệu quả là gì?

Tôi không biết bạn có đang tìm kiếm các quy trình ngôn ngữ tự nhiên hay lập trình ngôn ngữ tư duy hay không. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này liên quan đến khái niệm lập trình ngôn ngữ tư duy một cách hiệu quả nhất.

Bạn đang hỏi về cách tốt nhất để học NLP, nhưng trước tiên bạn nên hiểu rằng không có lựa chọn nào tốt nhất. Có hỗn hợp theo cách tốt nhất. Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu NLP và giúp đỡ bản thân và những người khác. Tôi sẽ thảo luận một số tùy chọn lúc đầu.

  1. Bắt đầu đọc sách NLP căn bản. (Bạn nên tìm một số cuốn sách cốt lõi.)
  2. Đọc từ Wikipedia. (Nó sẽ tạo ra sự nhầm lẫn không cần thiết.)
  3. Xem video trên YouTube. (Video YouTube của NLP sẽ chỉ cung cấp cho bạn thông tin, chứ không phải kỹ thuật thực tế. Đừng quên NLP là một điều thực nghiệm.)
  4. Học hỏi từ NLP Master Trainer tốt nhất (Đây là một nhiệm vụ khó khăn trong thời đại của NLP giả)

Vì vậy, tôi sẽ đề xuất vài bước học NLP vô cùng hiệu quả

  1. Bắt đầu với các sách NLP căn bản, chúng sẽ giúp bạn biết về phạm vi NLP + Bạn sẽ thu thập một số thông tin quan trọng sẽ làm cơ sở để chọn đúng Viện NLP.
  2. Xem video NLP trên YouTube nhưng sẽ đòi hỏi kỷ luật và kiên nhẫn tuyệt vời. Nó sẽ thêm vào sự nhầm lẫn của bạn. Nhưng chút nhầm lẫn cũng là tốt.
  3. Chọn đúng NLP Master Trainer & NLP Institute. Thay vì học từ một cá nhân, tôi sẽ đề nghị chọn một lớp học NLP hoặc một Hội đồng. Nhiều khi các cá nhân thêm nội dung của riêng họ và đôi khi bỏ qua lõi.
  4. Lựa chọn trung tâm giảng dạy NLP uy tín từ các diễn giả có danh tiếng, và bạn hoàn toàn có thể tham gia các khóa học NLP thử, thường là miễn phí ở buổi học NLP đầu tiên để có thể đánh giá tốt nhất nơi mà bạn muốn học NLP để phát triển bản thân một cách tốt nhất.
CHIA SẺ