Các kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng tuyệt đối

1189

Kỹ năng đàm phán hay kỹ năng thuyết phục khách hàng luôn là bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt. Hỏi kinh nghiệm truyền đạt kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thành công là nội dung mà bài viết này muốn nhắm tới.

Phân tích vấn đề

Những người có kỹ năng đàm phán trong kinh doanh hiệu quả phải có các kỹ năng phân tích vấn đề để xác định lợi ích của mỗi bên trong thương lượng. Phân tích vấn đề chi tiết xác định vấn đề, các bên quan tâm và mục tiêu kết quả có lợi cho cả 2 bên. Ví dụ, trong một thương vụ hợp đồng cơ bản, vấn đề gây tranh cãi giữa hai bên có thể là tiền lương hoặc phúc lợi. Việc xác định các vấn đề cho cả hai bên có thể giúp tìm ra sự thỏa hiệp cho tất cả các bên.

Chuẩn bị

Trước khi tham gia một cuộc họp thương lượng, nhà có kỹ năng đàm phán chuyên nghiệp cần chuẩn bị cho cuộc họp. Chuẩn bị bao gồm việc xác định các mục tiêu, các lĩnh vực thương mại và lựa chọn thay thế cho các mục tiêu đã nêu. Ngoài ra, các nhà đàm phán nghiên cứu lịch sử của mối quan hệ giữa hai bên và các cuộc đàm phán trong quá khứ để tìm các lĩnh vực thỏa thuận và mục tiêu chung.

Lắng nghe tích cực

Các nhà đàm phán có kỹ năng lắng nghe tích cực trong cuộc tranh luận. Hoạt động của kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp bao gồm khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể cũng như giao tiếp bằng lời nói. Điều quan trọng là phải lắng nghe bên kia tìm các khu vực để thỏa hiệp trong cuộc họp. Thay vì dành phần lớn thời gian trong đàm phán giải thích những đức tính của quan điểm của mình, nhà đàm phán có tay nghề sẽ dành nhiều thời gian hoàn thiện kỹ năng lắng nghe thấu hiểu đối tác khách hàng.

Kiểm soát cảm xúc

Điều quan trọng trong kỹ năng đàm phán trong kinh doanh có khả năng giữ cảm xúc của mình trong kiểm tra trong quá trình đàm phán. Trong khi một cuộc đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi có thể gây phiền toái, cho phép cảm xúc kiểm soát trong cuộc họp có thể dẫn đến kết quả không thuận lợi.

Giao tiếp bằng lời nói

Các nhà đàm phán phải có kỹ năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả cho phía bên kia trong quá trình đàm phán. Hiểu lầm có thể xảy ra nếu nhà đàm phán không nêu rõ trường hợp của anh ta. Trong một cuộc họp thương lượng, một nhà đàm phán hiệu quả phải có các kỹ năng đàm phánkỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp để nêu rõ kết quả mong muốn cũng như lý luận của mình.

Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng đàm phán là sự kết hợp của nhiều hình thức, kỹ năng mềm khác nhau giúp doanh nghiệp và đối tác có thể làm việc hiệu quả cùng nhau như một nhóm và thúc đẩy một bầu không khí hợp tác trong các cuộc đàm phán. Những người tham gia vào một cuộc đàm phán trên cả hai mặt của vấn đề phải làm việc cùng nhau để đạt được một giải pháp dễ chịu.

Giải quyết vấn đề

Cá nhân có kỹ năng đàm phán thương lượng có khả năng tìm kiếm nhiều giải pháp cho các vấn đề. Thay vì tập trung vào mục tiêu cuối cùng của mình để đàm phán, cá nhân có kỹ năng đàm phán tốt có thể tập trung vào giải quyết vấn đề, có thể là một sự cố trong giao tiếp, để mang lại lợi ích cho cả hai bên của vấn đề.

Kỹ năng ra quyết định

Các nhà lãnh đạo có kỹ năng đàm phán có khả năng hành động dứt khoát trong một cuộc đàm phán. Nó có thể là cần thiết trong một thỏa thuận thương lượng để đồng ý thỏa hiệp nhanh chóng để chấm dứt bế tắc. Vì thế bạn cần có kỹ năng ra quyết định thực sự nghiêm túc và dứt khoát.

Kỹ năng giao tiếp

Các nhà đàm phán hiệu quả có kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh để duy trì mối quan hệ làm việc tốt với những người tham gia vào cuộc đàm phán. Các nhà đàm phán với sự kiên nhẫn và kỹ năng thuyết phục người khác mà không sử dụng giao tiếp tốt có thể duy trì một bầu không khí thiếu tích cực trong một cuộc đàm phán khó khăn.

Đạo đức và độ tin cậy

Các tiêu chuẩn đạo đức và độ tin cậy của một người có kỹ năng đàm phán hiệu quả thúc đẩy một môi trường đáng tin cậy cho các cuộc đàm phán. Cả hai bên trong một cuộc đàm phán phải tin tưởng rằng bên kia sẽ tuân theo các lời hứa và thỏa thuận. Một nhà đàm phán phải có khả năng để thực hiện lời hứa của mình sau khi thương lượng kết thúc.

CHIA SẺ