5 kỹ năng lãnh đạo giúp bạn quản lý nhóm hiệu suất cao

1153

Kỹ năng lãnh đạo quản lý nhân viên rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Việc bạn quản lý nhân viên như thế nào thể hiện rõ con người bạn như vậy. Vậy làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, được lòng nhân viên mọi lúc, mọi nơi.

1. Lãnh đạo của sự thay đổi

Lãnh đạo của sự thay đổi là một phong cách lãnh đạo tập trung vào việc biến đổi các cá nhân. Phong cách này là về việc đưa mọi người qua một hành trình tư duy sáng tạo dẫn đến những thay đổi tích cực trong cách họ làm việc.

Bạn xác định sự thay đổi là cần thiết làm tăng thêm giá trị mới, tạo ra một tầm nhìn để hướng dẫn các cá nhân để đáp ứng sự thay đổi và truyền cảm hứng và thúc đẩy họ thực hiện thay đổi và trở thành người tốt nhất có thể như chính họ mong muốn.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý này là một trong những cách tốt nhất để sử dụng trong các tình huống kinh doanh. Nó khuyến khích sự tham gia của mọi người trong một nhóm và dẫn đến năng suất cao cũng những ý tưởng kinh doanh, tư duy sáng tạo hiệu quả.

Nhược điểm của phong cách là khía cạnh của sự thay đổi chuyển đổi đôi khi dẫn đến công việc đang được thực hiện, nhưng không hoàn toàn đáng tin cậy.

Khi công việc không được thực hiện một cách đáng tin cậy, các phong cách lãnh đạo khác nên được kết hợp để giải quyết thiếu sót và đảm bảo công việc thường xuyên được thực hiện một cách đáng tin cậy.

2. Lãnh đạo dân chủ

Kỹ năng lãnh đạo dân chủ, còn được gọi là lãnh đạo có sự tham gia, là một phong cách lãnh đạo rất cởi mở và cao quý theo cách nó xây dựng và quản lý một nhóm người.

Các thành viên của nhóm có vai trò chủ động và tham gia hơn trong quá trình ra quyết định, nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra vẫn là do người lãnh đạo dân chủ quyết định.

3. Lãnh đạo đầy tớ

 

Đừng vì cái tên mà bạn có suy nghĩ tiêu cực đấy nhé. Đây là kiểu lãnh đạo quan tâm đến nhân viên hơn cả bản thân mình, những người có kỹ năng lãnh đạo như thế này thường chú ý đến nhu cầu của nhân viên họ cần cái gì cũng sẵn sàng đáp ứng.

Lãnh đạo đầy tớ giúp tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực và có thể dẫn đến đạo đức cao trong các thành viên trong nhóm. Nó thường là cách tiếp cận tốt nhất để lãnh đạo trong các tình huống mà các nhà lãnh đạo được bầu để phục vụ một ủy ban, tổ chức hoặc cộng đồng, chẳng hạn như trong chính trị. Là những người có kỹ năng làm việc nhóm rất tốt và biết cách hòa đồng với nhân viên.

Nhược điểm của sự lãnh đạo đầy tớ là nó đòi hỏi mức độ toàn vẹn cao và cần có thời gian để áp dụng chính xác. Bạn có thể dễ dàng thấy mình rơi xuống phía sau các nhà lãnh đạo khác, những người sử dụng các phong cách lãnh đạo khác.

4. Lãnh đạo định hướng con người

Kỹ năng lãnh đạo định hướng con người là một phong cách có tính đến thế mạnh và tài năng của mọi người. Các nhà lãnh đạo sử dụng phong cách này đặt mọi người vào các vị trí tận dụng tài năng và đặc điểm tích cực của họ.

Nhà lãnh đạo tập trung vào việc tổ chức, hỗ trợ và phát triển các thành viên nhóm cá nhân, cũng như cải thiện phúc lợi của toàn đội.

Các nhà lãnh đạo định hướng con người đối xử với các thành viên trong nhóm của họ như nhau, thân thiện và dễ tiếp cận và sẵn sàng cho bất kỳ ai cần trợ giúp hoặc tư vấn.

Phong cách lãnh đạo có sự tham gia này xây dựng các đội phổ biến, thú vị mà mọi người đều muốn tham gia. Các thành viên trong nhóm thường có năng suất cao hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì họ biết rằng người lãnh đạo sẽ cung cấp hỗ trợ nếu họ cần.

Nhược điểm của phong cách lãnh đạo này là nó có thể quá tập trung vào các cá nhân mà nhiệm vụ quan trọng hoặc chỉ thị dự án bị bỏ qua và chịu đựng.

5. Lãnh đạo nhiệm vụ

Lãnh đạo theo định hướng nhiệm vụ là trái ngược với người lãnh đạo định hướng con người ở trên. Các nhà lãnh đạo theo nhiệm vụ chỉ tập trung vào việc hoàn thành công việc.

Họ xác định công việc cần được thực hiện, lập kế hoạch và tổ chức công việc sẽ được thực hiện như thế nào, tạo và phân công vai trò để thực hiện công việc, quản lý hiệu suất và theo dõi tiến độ và tiêu chuẩn công việc.

Lợi ích của phương pháp lãnh đạo này là nó xây dựng một nhóm mang lại kết quả trong thời hạn quy định. Phong cách này đặc biệt hữu ích cho các thành viên trong nhóm, những người không thể quản lý tốt thời gian của họ, hoặc do sự sao nhãng cá nhân hoặc công việc hoặc khả năng hạn chế của riêng họ để làm việc mà không có sự giám sát trực tiếp.

Nhược điểm của phương pháp này là các nhà lãnh đạo có khuynh hướng tự chủ và không quan tâm đến tình trạng của nhóm. Nhóm có thể bị các vấn đề như động lực thấp và giữ chân nhân viên.

CHIA SẺ